SKSS - TAKLIMAT PROGRAM MENTOR MENTEE 2012


P
ada  hari  ini,  2 Mei  2012,  bersamaan  hari  Rabu,  jam  1.20  petang,  bertempat  di bilik  PSS,  Puan  Suriani  Binti  Mohamed,  Unit  Bimbingan  dan  Kaunseling  SKSS,  telah  memberi  taklimat  penting   kepada  guru- guru  sidang  pagi   mengenai  tatacara  pelaksanaan  program  ini  kepada  Mentee,  iaitu murid- murid  Tahun  6.

Pengenalan;
Program  Mentor  Mentee  merupakan  satu  program  yang  perlu  dilaksanakan  bagi  mewujudkan  satu  suasana  harmoni  di kalangan  komuniti  sekolah  khususnya  antara  guru  dan  murid.  Sistem  mentor  terdiri  daripada  komponen  system  ibu/bapa  angkat  dan  system  bimbingan. Mentor  bertindak  sebagai  seorang  ibu/bapa  angkat  yang  sentiasa  memberi  nasihat  dan  tunjuk  ajar  serta  bimbingan  berguna  kepada  sebilangan  murid.  Murid  berkenaan  merupakan  anak  angkatnya  yang  disebut  “Mentee”.

Rasional;
Murid  yang  semakin  tercabar  dalam  arus  pembangunan  kini  perlu  diberi  bimbingan  agar  mereka  dapat  memperkembangkan  segala  potensi  diri  serta  menilai  kelemahan  diri  sendiri.  Menerusi  program  ini,  murid  akan  didampingi  dengan  lebih  rapat  oleh  mentor  mereka.  Di samping  itu  rakan  sebaya  akan  memainkan  peranan  dengan  bertukar  pendapat  dan  maklumat  diri  masing- masing  melalui  bimbingan  mentor.

Matlamat;
Membina  keyakinan  yang  teguh  kepada  setiap  murid  supaya  dapat  belajar  dengan  sempurna  dalam  suasana  kekeluargaan  dan   dapat  menggalakkan  perkembangan  nilai- nilai  murni  dalam  hidupnya.

Objektif;
1~ Membimbing  murid  agar  menjadi  insan  yang  bertanggungjawab  kepada diri,  keluarga  dan  masyarakat.
2~ Mewujudkan  budaya ‘caring’  di kalangan  murid  dan  guru  dengan  menerapkan  sifat  bertolak  ansur  serta   saling  percaya  mempercayai  antara  satu sama  lain.
3~ Untuk  membantu  murid  mengenali  potensi  diri  dan  memperkembangankan  ke  arah   mencapai  hasrat  “Modal  Insan”
4~ Berusaha  mempertingkatkan  prestasi  akademik,  disiplin  dan  kokurikulum.
5~ Murid  dan  guru  bekerjasama  untuk  mempertingkatkan  kecemerlangan  sekolah  dalam  semua  aspek.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan